Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı 
Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Plan Birinci Yıl (2022) Değerlendirme Raporu
2023 Yılı Performans Programı
2022 Yılı Faaliyet Raporu
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Üniversitemizde 2022– 2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Yapıldı
Üniversitemizde 2022- 2026 Stratejik Plan Çalışmaları Toplantısı Yapıldı
2022-2026 Stratejik Planının Stratejik Hedeflerine Yönelik Toplantı Yapıldı
Birim Stratejik Plan Performans Durumu
Birim Performans Parametreleri İzleme Durumu
Birim/Bölüm 2022 performans parametreleri izleme ve değerlendirme sonuçları
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Yetkinlik Değerlendirmesi 2023
Strateji-Süreç-Performans Göstergeleri İlişki Tablosu