GT-082 Dekan

GT-083 Dekan Yardımcısı

GT-084 Bölüm Başkanı

GT-088 Öğretim Üyesi

GT-106 Öğretim Elemanı

GT-100 Öğretim Görevlisi (Uzman)

GT-089 Araştırma Görevlisi

GT-092 Fakülte Sekreteri

GT-019 Bilgisayar İşletmeni

GT-093 Evrak Kayıt

GT-094 Mali İşler

GT-095 Öğrenci İşleri

GT-096 Personel İşleri