ADI SOYADI

BİRİMİ

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

Dekan V.

Prof. Dr. Sema ETİKAN

Başkan

Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK

Üye

Prof. Hande KILIÇARSLAN

Üye

Doç. Dr. Satı DOĞANYİĞİT YILDIZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KABALCI                   

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Saliha BOZER BAYRAKTAR           

Üye

Öğr. Gör. Dr. Sinan TÜFEKCİ        Üye
Araş. Gör. Soner ÇİNİ               Üye
Fakülte Sekreteri Mehmet Emin ÖZTÜRK                                     Üye

Esra UMU     

Üye
Hayriye Kübra ÇEKİÇ      Öğrenci Kalite Elçisi