İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Adı Soyadı

Kuruldaki Görevi

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

İşveren Vekili

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap YILDIZ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çalışan Temsilcisi

Arş. Gör. Abdullah Yusuf AKSU

Müzik Bölümü Çalışan Temsilcisi

Mehmet Emin ÖZTÜRK

İdari, Personel ve Mali İşler Görevlisi

Salih ÖZCEVİZ

Çalışan Temsilcisi

Ergül Dağıstan

Destek Personeli


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME KURULU

Adı Soyadı

Kuruldaki Görevi

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

İşveren Vekili

Mehmet Emin ÖZTÜRK

İdari, Personel ve Mali İşler Görevlisi

Salih ÖZCEVİZ

Çalışan Temsilcisi Öğrenci İşleri Sorumlusu

Yahya ŞİMŞEK

Destek Personeli


RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU 
    

ACİL DURUM EYLEM PLANI