Birim Sıfır Atık Yönetimi Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Döndü DULKADİR

Komisyon Başk.

29.04.2024

Fakülte Sekreteri M. Emin ÖZTÜRK

Üye

29.04.2024

Bilg. İşlt. Yeliz KOÇ ŞAHİN

Üye

29.04.2024

Bilg. İşlt. Selçuk PARLAK

Üye

29.04.2024

     

Birim Sıfır Atık Yönetimi Sorumlusu

Adı-Soyadı

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Yeliz KOÇ ŞAHİN

Birim Sorumlusu

29.04.2024