Birim Kalite Koordinatörlüğü
Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK  Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KABALCI Birim Kalite Koordinatörü Yardımcısı
Fakülte Sekreteri Mehmet Emin ÖZTÜRK Birim Kalite Koordinatörü Yardımcısı
Hayriye Kübra ÇEKİÇ Birim Öğrenci Kalite Elçisi