Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Sema ETİKAN

Birim EFQM Temsilcisi: Öğr. Gör. Dr. Sinan TÜFEKCİ

1.KRİTER Amaç, Vizyon ve Strateji

Prof. Hande KILIÇARSLAN

Öğr. Gör. Dr. Sinan TÜFEKCİ

2.KRİTER Kurum Kültürü ve Liderlik

Prof. Dr. Filiz N. ÖLMEZ

Öğr. Gör. Dr. Kenan TÜFEKCİ

3.KRİTER Paydaş Bağlılığının Sağlanması

Doç. Dr. Satı DOĞANYİĞİT YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Saliha BOZER BAYRAKTAR

4.KRİTER Sürdürülebilir Değer Yaratma

Dr. Öğretim Üyesi UĞUR YILDIZ

Fakülte Sekreteri Ekrem ÖZTÜRK

5.KRİTER Performans ve Dönüşümü Yönlendirme

Doç. Dr. Şenol AFACAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KABALCI

6.KRİTER Paydaş Algıları

Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK

Araş. Gör. Soner ÇİNİ

7.KRİTER Stratejik ve Operasyonel Performans

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap YILDIZ

Öğr. Gör. Cenk ŞAHİN