Sıra Çalışma Konusu  Tarihi
 1 Birim EFQM Temsilcisi Belirlendi  05.06.2023
2 Değer Tasarlama Komisyonu Kuruldu 22.06.2023
 3 Birim EFQM Modeli Komisyonu Belirlendi  18.08.2023
4 Spor Bilimleri Fakültesi ile Kıyaslama Çalışması Yapıldı   27.07.2023
5 Kıyaslama Raporu  
6 EFQM Modeli Kapsamında Birim Kriter Grupları Çalışmalara Başladı. 01.08.2023
7 Paydaş bağlılığı sağlama kapsamında, dış paydaş ziyareti gerçekleştirildi. 22.08.2023
8 Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünce Toplantısı Gerçekleştirildi. 22.08.2023
9 Birim EFQM Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.  23.08.2023
 10 EFQM çalışmaları kapsamında 5.Kriter Performans ve Dönüşümü Yönlendirme toplantısı gerçekleştirildi.  06.09.2023
 11 EFQM çalışmaları kapsamında 3., ve 6. kriterlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi. 11.09.2023