Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez'in Tam Sanat Online Galeride Dip Dalgası - Ayrıksa sergisi açıldı

Dekanımız Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez'in bu serisinde yer alan 14 eserin her biri dipten denize doğru vuran dalgaların ve bir taşın durgun suda oluşturduğu yansımaların apayrı izleklerini barındırır. Kimi de rüzgârın ivmesiyle, sığda ve derinde durgun su yüzeyinde bir salınım devinimiyle oynaşan, birbirini kovalayarak ilerleyen halkalar, her eserde ayrıksa. Kendini zamanda ve uzamda ritmik olarak yineleyen bir mimesis. Düzenleyimde değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.

Ayrıksalığın dizgesini günümüz yaşantısında irdeleyen soyut bir görsel gönderge silsilesi. Siyah, gri, mavi, turuncu ve yeşil zeminler üzerinde yükselen soyut betiler, içkin ve aşkın bilincin ontolojik savaşımını yansılar. Önsel ve kökleşik görüngüler, farklı dokuma uzamlarında dışlaştırılarak izleyicinin göreli gizilgücüne erişmeye çalışır. Dega’nın söylemini anımsayarak içimizdeki ve dışımızdaki ötekiyle yansılayıcı/mimetik uzlaşıma devam edelim: “Sanat ne gördüğün değil başkalarının ne görmesini sağladığındır.”

 

Sergi 02.07.2020 tarihine kadar devam edecek. Sergiye https://tamsanat.net/online/dip-dalgasi-ayriksa/ adresinden ulaşılmaktadır.

 

 

Filiz Nurhan Ölmez online sergi

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2020-06-19 07:11:46
Guncelleme Tarihi: 2020-06-19 07:14:16