FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

2.3.6.- Çalışan Memnuniyetinin Yönetimi

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

1.1.-  Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2.-  Eğitim - Uygulamalarının Yönetimi

1.3.-  Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4.-  Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.5.-  Mezun İlişkilerinin Yönetimi

1.6-  Uzaktan Eğitimin Yönetimi

2.3.6.- Çalışan Memnuniyetinin Yönetimi

5.2-  Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi

5.5-  Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

MÜZİK BÖLÜMÜ

1.1.-   Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2.-   Eğitim - Uygulamalarının Yönetimi

1.3.-   Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4.-   Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.5.-   Mezun İlişkilerinin Yönetimi

1.6-   Uzaktan Eğitimin Yönetimi

2.3.6.- Çalışan Memnuniyetinin Yönetimi

5.2-   Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi

5.5-   Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 12:04:10
Guncelleme Tarihi: 2021-03-19 08:19:07