Üniversitemizin Etik Davranış İlkeleri için TIKLAYINIZ

 

2018 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 

Kontrol Ortamı

Risk Değerlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve iletişim

İzleme

 

2017 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Sonuçları

Kontrol Ortamı

Risk Değerlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve iletişim

İzleme

 

Üniversite İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2017)

 

Olusturulma Tarihi:2017-07-21 06:46:27
Guncelleme Tarihi: 2019-04-05 06:28:56