Prof. Dr .Filiz Nurhan ÖLMEZ    Başkan
Prof. Dr. Sema ETİKAN  Üye
Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK  Üye
Doç. Hande KILIÇARSLAN  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Satı DOĞANYİĞİT  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Saliha BOZER BAYRAKTAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan YİĞİTER  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şenol AFACAN    Üye
Öğr. Gör. Cenk ŞAHİN    Üye
Öğr. Gör. Sinan TÜFEKCİ Üye
Öğr. Gör. Kenan TÜFEKCİ  Üye
Araş. Gör. Oğuzhan KABALCI    Üye
Ekrem ÖZTÜRK    Üye
Esra UMU  Üye
  Öğrenci Temsilcisi

 

Olusturulma Tarihi:2017-06-08 11:04:00
Guncelleme Tarihi: 2021-03-12 06:38:06