2014 yılında açılmış olan Müzik Anasanat Dalı Programı, genel müzik eğitiminin geleneksel müziklerimizle eşit ağırlıkta verildiği bir öğretim programıdır. Müzik Bölümü 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 35 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Müzik Bölümü programda yer alan; Müzik Teorisi, Armoni, Müzik Biçimleri, Türk Müziği Form Bilgisi, Müziksel İşitme ve Okuma, Bireysel Ses Eğitimi, Piyano, THM Solfej ve Kuramı, KTM Solfej ve Kuramı, THM Repertuarı, KTM Repertuarı, Toplu Ses Eğitimi, Koro, Türk Müziği Çok Seslendirme, Çalgı Bilgisi, Alan Çalgısı (Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel, Flüt, Gitar, Ud, Kanun, Ney, Kabak Kemane, Kaval, Klarnet, Klasik Kemençe, Tambur, Bağlama, Şan) derslerinin yanı sıra seçmeli derslerden; Türk Müziği Tarihi, Batı Müziği Tarihi, Türk Halk Bilimi, Sanat Tarihi, THM Solfej ve Kuramı, KTM Solfej ve Kuramı, THM Repertuarı, KTM Repertuarı, Eser Çözümleme, Piyano ile Eşlik, Türk Din Musikisi Formları, Müzik Toplulukları Orkestra, Müzik Toplulukları Oda Müziği, Müzik Toplulukları Türk Halk Müziği Çalgıları, Müzik Toplulukları Klasik Türk Müziği Çalgıları, Osmanlı Türkçesi, Bilgisayar Nota Yazım Programı, Okul Müziği Dağarcığı dersleri ile eğitim vermeyi amaçlamaktadır.  

Öğrenciler bölümden mezun olduktan sonra, ilgili kurumlarda alanlarına göre müzisyen ve güzel sanatlarla ilgili eğitim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilecekleri gibi, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılarak öğretmenliğe müracaat hakkıda elde edebilirler.

Olusturulma Tarihi:2015-11-13 06:20:08
Guncelleme Tarihi: 2018-02-14 08:10:53