Doç. Dr. Şenol AFACANDr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KABALCI