Bakanlar Kurulunun 25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı kararnamesiyle Ahi Evran Üniversitesi’ne Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın 04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur.  Fakültemizin ismi Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2013 tarihli ve 138894 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunu ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25.03.2013 tarihinde Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirilmiştir.


Öğrenci Topluluklarımız
Genç Kalite Topluluğu
Ebru Topluluğu