Kırşehir Valiliği 2024 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri kapsamında 8-14 Ocak 2024 tarihleri Enerji Verimliliği farkındalık haftası olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizin enerji verimliliği amaç ve hedeflerine ulaşmak üzere gerçekleştirilmesi öngörülen iletişim faaliyetlerinin planlanmasına yönelik olarak ‘rehber niteliğinde’ “Enerji Verimliliği İletişim Planı” oluşturulmuştur. 
https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-tanitim-ve-bilinclendirme adresinden Enerji Verimliliği İletişim Planına ulaşabilirsiniz.