Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Niçin EFQM Modelini Uyguluyoruz?
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin "EFQM" Modeli Yaklaşımı Nedir ?

 

"EFQM" Modelini Nasıl Uyguluyoruz ?
"EFQM" Modelinin Bize Kazandırdıkları