Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Staj Yönergesi ve Başvuru Formları

 

YÖ - 061 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Staj Yönergesi

FR - 021 Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu

FR - 551 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Staj Değerlendirme Formu

FR - 552 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Staj Defteri