Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemiz öğretim elemanlarımızdan, Öğr. Gör. Cenk Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan Yiğiter’in birlikte hazırladıkları “Türk Halk Müziği Dizileriyle Solfej Eğitimi” isimli kitapları yayınlandı. Türk halk müziği hem müzikal ve ritmik zenginlikleriyle ulusal kültürümüzün en önemli boyutlarından birini oluşturmakta, hem de zengin sözel içeriğiyle kuşaklararası edebi, kültürel, felsefi ve tarihsel birikimlerin aktarımını sağlamaktadır. Bu çalışma, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda sürdürülen Türk halk müziği alan derslerinde yararlanılabilir olması amacıyla Türk halk müziğinin karakteristik müzikal dizileri ile ilgili temel bilgilere ve sıklıkla kullanılan aralıkların ve tartımların çalışılmasını sağlamaya yönelik oluşturulmuş solfej örneklerine de yer verilerek hazırlanmıştır. Türk halk müziğinin kendine özgü ses dizileriyle ilgili detaylı bilgiler veren ve solfej örnekleri içeren kaynakların sınırlı olması nedeniyle, çalışmanın ilgililere ve öğrencilere yararlı olacağı düşünülmektedir.

Fotoğraf açıklaması yok.

Fotoğraf açıklaması yok.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

 

 

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve sakal