Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, paydaşlar ile ilişkilerin yönetimine yönelik olarak her yıl planlı olarak yapılan, "Paydaş Toplantısının" 2019 yılı ilki gerçekleştirildi.
Üniversitemizin yeni hizmete açtığı Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Fakültemiz yönetimi, akademik ve idari çalışanlarımız, öğrenci temsilcilerimiz ile paydaşlarımız katıldılar. İç ve dış paydaş temsilcilerinin katıldığı toplantıda;
Paydaşlarımızın Karar Alma Süreçlerine, Programların Tasarımına Katılımı, Kalite Komisyon Toplantılarına Katılımı, Memnuniyet Sitemine Katılımı, İyileştirme Süreçlerine Paydaşların Katılımı üzerine değerlendirmeler yapıldı ve ortak etkinliklerin planlaması yapıldı.

  

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

 

 

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, oturan insanlar ve iç mekan