Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 2017 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eyle Planı Sonuçları

Kontrol Ortamı

Risk Değerlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve iletişim

İzleme