Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda, Fakültemizin amaç ve hedeflerini oluşturmak ve gerçekleştirmek,

Üniversitemizde değişimin yönetimi kapsamında kalite çalışmaları yapmak,

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulamak,

Yüksek öğretim Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine hazırlanmak,

Mükemmellik kültürü oluşturmak gibi çalışmaları yapmak üzere Fakültemizin Kalite Komisyonu Dekanımız Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez başkanlığında yeniden oluşturulmuştur.

 

 Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, yazı