Neşet Ertaş Güzel Sanat Fakültemiz Dekanımız Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ, Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı başvurularının 11 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olması nedeniyle açıklamada bulundu. 

Sevgili Gençler, 

Kırşehir, daha ilk çağlarda Anadolu’yu kuzeybatıdan güneydoğuya, bir baştan bir başa kesen işlek bir anayolun ortasında önemli bir durak ve yerleşim alanı olarak kurulmuştur. Kırşehir, Bizansın Justinialnusu, Romanın Makisosu, Kipetin haritasının Akuvesarevenası yani su şehri, Selçuklunun Gül şehriydi. Bu mamur şehir, bizlere bu topraklarda koyun koyuna kardeşçe yaşatmayı öğreten Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evrani Veli, Gönül İnsanı Yunus Emre, Aşık Paşa, Neşet Ertaş gibi gönül ve sevgi insanlarına sahiptir. Ahi Evran Üniversitesi, eski Tunç Çağından Hitite, Romaya, Bizansa ve Selçuk dönemlerine ilişkin, bu günlere kadar gelebilen örenlerin, kiliselerin, han ve hamamların, camii ve medreselerin, türbelerin, yazıtların yüzyılların ötesinden taşıyıp getirdiği bir tarihi birikime sahip kentte bulunmaktadır. 

Böylesine önemli bir tarihi olan ve bu tarihin içerisinde birbirinden değerli gönül insanlarını barındıran bu kentte bulunan ve kentin önemli değerlerinden Ahi Evrani Velinin adının taşıyan ve hedef kitlesi görsel ve işitsel alanlarda sanatsal yeteneğe sahip bireyler olan Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemiz; ulusal ve yerel düzeylerde sanatsal eğitim - öğretim sunmayı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, sanatsal ve kültürel etkinlik, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve sanat üreterek ulusunun ve tüm insanlığın faydasını gözetmeyi misyon edinmiştir.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemizin, 2017–2018 eğitim-öğretim yılı için Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim ve Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalına bu yıl ikinci kez, Müzik Bölümüne ise bu yıl ilk kez, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Sınav ve kayıt koşullarına ilişkin uygulama esaslarının belirtildiği kılavuzu itina ile okumanız sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bu yıl ilk kez öğrenci alacağımız Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemizin ilk öğrencileri olarak sizler ile daha büyüyen ve hedeflerine yürüyen bir üniversite olacağız. Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili alanlarından mezun öğrencilerimiz başta olmak üzere güzel sanatlara ilgi duyan tüm gençlerimizi Özel Yetenek Sınavlarımıza başvurmaya davet ediyorum.

Bu duygular ile Üniversitemizi ve Fakültemizi tercih ederek bu sınava başvuracak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta