1-2 ve 3. Sınıf öğrencilerimizin katılması zorunludur.