1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

 

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

Eğitim ve Öğretim Tasarımının  Yönetimi Performans Parametleri 1.1

Eğitim ve Öğretim Tasarımının  Yönetimi Performans İzleme 1.1

 

 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametleri 1.2

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme 1.2

 

 

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans Parametleri 1.3

Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans İzleme 1.3

 

 

İA- 001 Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--İA- 002 Gelen Evrak İş Akışı

--İA- 003 Giden Evrak İş Akışı

 -- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

-- İA- 007 Doküman Hazırlama İş Akışı

--İA-008-Satın Alma İş Akışı

--İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

 -- İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

-- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

-- İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

-- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

-- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

-- İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

-- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

 -- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

-- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

-- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı

-- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

-- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

-- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

-- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

 --- İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

 --- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı
 
--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı
  
--- İA-052-Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı
 
--- İA-053-Elektronik Yayım Alımı İş Akışı
 
--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı
 
 
--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı
 
--- İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı
 
---İA-076-Akademik Takvim İş Akışı
 
---İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı
 
--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı
 
--- İA-079-Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı
 
--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı
 
--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı
 
--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
 
--- İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-084-Sanatta Yeterlilik Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı
 
--- İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-089-Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-090-Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Kabulü İş Akış
 
--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
 
--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı
 
--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı
 
--- İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı
 
--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
 
--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
 
--- İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-104-Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı
 
 
 
 
 
--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı
 
--- İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı
 
 
--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı
 
--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 
--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
 
--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı
 
--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge
 
--- İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı
 
--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
 
--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
 
--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı
 
--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
 
--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
 
--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 
--- İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı
 
--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 
--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı
 
--- İA-138 Ayrıntılı Finasman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-140-Bütçe İptal İşlemi İş Akışı
 
 --- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
   
--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı
 
 
--- İA-159-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı
 
--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması
  
--- İA-162-Performans Programı Hazırla İşlemi İş Akışı
 
--- İA-163-Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı
 
--- İA-164-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri