-FR - 004 Ders İntibak - Muafiyet Formu(Yatay Geçiş-Dikey Geçiş)
-FR - 005 Ders Kayıt Formu
-FR - 006 Yatay Geçiş Muafiyet Başvuru Formu
-FR - 007 Ders Müfredat-Planı Formu
-FR - 008 Ders Tanıtım Formu
-FR - 010 Genel İstek Formu
-FR - 011 Haftalık Ders Programı Formu
-FR - 012 Katkıpayı-Öğrenim Ücreti İade Formu
-FR - 013 Not Düzeltme Formu
-FR - 014 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu
-FR - 015 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu
-FR - 016 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
-FR - 017 Öğrenci İlişik Kesme Formu
-FR - 018 Öğrenci Pasaport Talep Formu
-FR - 019 Öğrenci SGK Bilgi Formu
-FR - 020 Öğrencinin Ders Değerlendirme Anketi Formu
-FR - 021 Staj Kabul Belgesi Başvuru Formu
-FR - 022 Staj Müracat Kabul Formu
-FR - 023 Kurum İçi Yatay Geçişlerde Kayıt Sildirme Formu
-FR - 041 Eğitim Değerlendirme Analiz Formu
-FR - 042 Eğitim Değerlendirme Formu
-FR - 044 Eğitim Katılım Listesi Formu
-FR - 045 Mal Bildirim Formu
-FR - 046 Sınav Sonuç Tutanağı Formu
-FR - 050 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu
-FR - 053 Akademik Kadrolara Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Bilgi Formu
-FR - 057 Hizmet-Görev Durum Belgesi Talep Dilekçesi
-FR - 058 Yıllık İzin Formu
-FR - 059 Mazeret İzin Formu
-FR - 061 Aile Yardım Formu 
-FR - 062 Hususi-Hizmet Pasaport Dilekçesi
-FR - 063 Aile Durumu Bildirimi Formu 
-FR - 064 Emeklilik Dilekçesi
-FR - 065 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu
-FR - 074 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formları
-FR - 075 Etkinlik Talep Formu
-FR - 076 Öğrenci Topluluğu Kurma Formları
-FR - 099 Kısmi Zamanlı Çalışma Proğramı Öğrenci Başvuru Programı Formu
-FR - 101 Ders Yükü Formu 
-FR - 102 Ders Telafi Programı Formu
-FR - 103 Tek Ders Sınav Talep Formu
-FR - 104 Yatay Geçiş Başvuru Formu
-FR - 105 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu
-FR - 106  Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu
-FR - 107 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu
-FR - 108 Mazeret Sınav Başvuru Formu
-FR - 109 Kayıt Sildirme İsteği Formu
-FR - 110 Gezi Talep Formu
-FR - 111 Mazeretli Ders Kaydı Formu
-FR - 113 Diploma Kayıp Formu
-FR - 114 Üstten Ders Alma Formu
-FR - 115 Ders Kaydını Düzeltme Formu
-FR - 116 Ders Çakışması Formu
-FR - 117 Öğrenime Ara verme Talep Formu
-FR - 118 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu
-FR - 122 Staj Değerlendirme Komisyonu Formu 
-FR - 124 Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu
-FR - 125 39. Madde (BAP KAPSAMINDA VE NORMAL) Gorevlendirme Formları
-FR - 140 Akademik Çalışma İzin Formu
-FR - 141 Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi
-FR - 160 Öğrenci E-Posta Talep Formu
-FR - 178 NEGSF Ön Kayıt Belge Listesi
-FR - 179 NEGSF Özel Yetenek Sınavı Giriş Başvuru Formu
-FR - 180 NEGSF Ön Kayıt Yaptıran Öğrenci Listesi
-FR - 181 NEGSF  Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi
-FR - 182 NEGSF Özel Yetenek Sınav Giriş Sonuç Listesi
-FR - 183 NEGSF Kesin Kayıt Belge Listesi
-FR - 184 NEGSF Mesai Dışı Atölyelerde Çalışma İzin Formu
-FR - 273 Kurul Toplantıya Çağrı Yazısı Formu
-FR - 274 Yönetim Kurul Kararı Formu
-FR - 275 Disiplin Kurul Kararı Formu
-FR - 276 Görev Süresi Uzatma (Araştırma Görevlisi )Formu
-FR - 277 Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu
-FR - 278 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu
-FR - 291 Doçentlik jüri Ücreti Talep Formu
-FR - 294 Jüri Ücreti Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler
-FR - 295 Jüri Ücreti Talep Dilekçesi Formu
-FR - 296 Jüri Üyeliği Takip  Formu
-FR - 303 Ek ders Raporlu İzinli Durum Gösteren Lİste Formu
-FR - 306 Oryantasyon Eğitimi Formu
-FR - 307 Toplantı Gündem Formu
-FR - 308 İlgili Makama (Görev Durum Belgesi)
-FR - 311 Öğretim Elemanı El Programı
-FR - 312 Öğrenci Belgesi
-FR - 313 Not Durum Belgesi
-FR - 315 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi
-FR - 316 Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu
-FR - 317 Öğrenci Harç İadesi Öğrenci Bilgi Formu
-FR - 318 Öğrenci Harç İadesi Talep Formu
-FR - 345 Yatay Geçiş Kapsamında Değerlendirmeye Alınan  Öğrencilerin Listesi
-FR - 346 Akademik Takvim